मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

मिति : २०७५/०२/१६, मेचीनगर नगरपालिका सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य ज्यु हरु उपस्थिति हुने सम्बन्धमा