मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा |