मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

कार्यपालिका बैठक निर्णय , २०७५_०६_२६