अा. व. २०७३।०७४ काे प्रथम चाैमासिक प्रगती प्रतिवेदन