मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

FY 2072/073 (Municipal Council's Decision)