मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

संस्था सुचिकृत हुनेबारेको सूचना (रबर जोन तथा सुपारी जोन), मिति :२०७५/०८/०५