मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

श्री वडा अध्यक्ष ज्यु (सबै वडा ) , सभागीताको विवरण तथा उपस्थिति सम्बन्धमा | मिति :२०७५/१२/२५