मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

श्री दमकल इकाई,मेचीनगर नगरपालिका , २४ सै घण्टा सतर्क अवस्थामा रहने सम्बन्धमा | मिति :२०७५/११/३०