मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेची पुल (Mechi Bridge)