मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरपालिका र Western Institute of Technology at Taranaki, New Zealand बीच मेचीनगरका बिद्यार्थी हरुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धि सम्झौता |