मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मिति २०७४/०९/२६ गते भएको मेचीनगर नगरपालिकाको प्रथम ऐतिहासिक नगरसभाकाे केही झलकहरू