मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

चौथो नगर सभाको दोस्रो बैठकमा सहभागिताको लागि नगर सभा सदस्यज्युहरुलाई उपस्थित हुन अनुरोध |(अत्यन्त जरुरि सूचना ) : मिति :२०७६/०३/२३