मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

चारआली बजार (charali city )